Portret Naszych Dziadków

Urząd Miasta i Gminy Pleszew oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie ogłaszają konkurs fotograficzny pt. „Portret naszych dziadków”. Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrza Miasta i Gminy Marian Adamek. Prace konkursowe należy wykonać do 15 stycznia 2018 r. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria wiekowa – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej, II

Zaułki Zakątki Zakamarki Pleszewa

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ Komisja w składzie: Łukasz Jaśkowiak - Drukarnia BOOKLET (przewodniczący Komisji) Agata Sawada - „Życie Pleszewa” Iwona Wieruszewska - Muzeum Regionalne w Pleszewie. Komisja przyznała punktacje w dwóch kategoriach: I kategoria - walory plastyczne, jakość i sposób wykonania zdjęcia; II kategoria - temat, trafność i zgodność z tematem i założeniami konkursu. Punktacja była przyznawana

Najważniejszy dzień w życiu mojej rodziny

W ramach prowadzonych prac nad nowa monografią Pleszewa od lipca 2009 r. na terenie miasta i gminy Pleszew prowadzone były badania przez wykładowców i studentów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania te dotyczyły m.in. zagadnienia pamięci zbiorowej pleszewian. Podczas badań zrodził się pomysł zorganizowania konkursu pt.

Moja rodzina na starej fotografii

Pleszew, dnia 15.09.2011 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ Komisja w składzie: Przemysław Marciniak - kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMiG (przewodniczący),                                                                 Witold Hajdasz - kustosz Muzeum Regionalnego w Pleszewie, Ewa Andersz-Wanat - zastępca redaktora naczelnego „Życia Pleszewa” Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Komisja zdecydowała o przyznaniu następujących nagród: I miejsce - Marta Stanisławska