Rzemiosło pleszewskie

9 marca 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Rzemiosło pleszewskie”. Wystawa powstała głównie z eksponatów będących w zbiorach pleszewskiego Muzeum, częściowo dzięki eksponatom wypożyczonym od pleszewian. Zaprezentowane zostały następujące branże rzemieślnicze: kołodziejstwo, kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo, szewstwo, stolarstwo, rymarstwo, pszczelarstwo i bartnictwo, krawiectwo, tkactwo, fryzjerstwo

Wypędzeni 1939…

13 stycznia 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939…”. Wystawa pokazuje los obywateli polskich wysiedlanych z ziem wcielonych w 1939 r. do III Rzeszy, głównie z Wielkopolski, ziemi łódzkiej i Pomorza. Przedstawia zdjęcia, fotogramy dokumentów czy ogłoszeń z czasów okupacji hitlerowskiej pochodzące m.in. ze

Obraz słowem opowiedziany

16 grudnia 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Obraz słowem opowiedziany”. 9 młodych fotografów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie wraz z opiekunem Marią Cichy zaprezentowało efekt wspólnych działań, spotkań, dyskusji, dzielenia się pasją fotografowania. Grupę fotograficzną tworzą: Kamil Bandzwołek, Dominika

Pleszewianie na starej fotografii

W czwartek 29 września 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie została otwarta wystawa pt. „Pleszewianie na starej fotografii”. Na otwarciu odbyło się także rozstrzygnięcie ogłoszonego w marcu konkursu na prezentację multimedialną „Moja rodzina na starej fotografii”. Jury w składzie: Przemysław Marciniak - kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMiG

Rysunek i malarstwo. Jerzy Szpunt

W dniu 17 czerwca 2011 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy autorskiej Jerzego Szpunta pt. ”Rysunek i malarstwo. Jerzy Szpunt”. Przybyłych gości powitał dyrektor Adam Staszak, który w kilku słowach wstępu opowiedział o okolicznościach powstania ekspozycji. Podkreślił, że jest to pierwsza wystawa autorska byłego dyrektora w

Promocja Rocznika Pleszewskiego 2011

23 lutego 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja Rocznika Pleszewskiego 2011. Rocznik został wydany już po raz jedenasty, ale po raz pierwszy promocja odbyła się w pleszewskim Muzeum. Do tej pory był bowiem prezentowany podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego w Domu Parafialnym. Jak podkreślał Zastępca Burmistrza i

Promocja książki o założycielu FAMOTU

18 listopada 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja książki pt. „Ignacy Jezierski - pleszewianin z wyboru”, której autorem jest Stanisław Kostka Szymański. Książka jest 27. pozycją wydaną wspólnie przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie. Publikacja jest świadectwem życia i działalności ludzi oddanych Polsce,

Spotkanie z dr Wandą Półtawską

Wieloletnia przyjaciółka Papieża-Polaka, znana lekarka i działaczka katolicka dr Wanda Półtawska przybyła do Pleszewa w poniedziałek, 23 maja 2011 r. Spotkanie zorganizowane przez Muzeum Regionalne przyciągnęło tłumy Pleszewian, a także gości z okolicznych miast, którzy pragnęli wysłuchać wykładu pani doktor i z nią porozmawiać. Mimo podeszłego wieku (90 lat), Wanda

Spotkanie z generałem

W dniu 19 maja 2011 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie gościliśmy jednego z najbardziej znanych polskich dowódców - generała Waldemara Skrzypczaka. Na spotkanie przybył wraz z przyjacielem płk rez. Zygmuntem Spychałą, urodzonym w Kajewie, absolwentem pleszewskiego Liceum.. Generał opowiedział w skrócie o 33 latach służby oraz o okolicznościach, w jakich

„Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej” w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

2 grudnia 2010 r. w gmachu Biblioteki Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu odbyło się spotkanie promujące wydany niedawno album „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”. Przybyłych do biblioteki gości przywitał Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Wojciech Spaleniak, który pochodzi z Gołuchowa. Wyraził on zadowolenie z faktu, że promocja książki przybliżającej m.in.

Top