Główne miejsca pielgrzmkowe na terenie dawnego ZSRR

W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się kolejny wykład. Już po raz drugi prelegentem był dr Bartłomiej Garczyk - adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa lata temu wygłosił w Muzeum wykład pt. „Prawosławie a Rosja”, tym

Top