Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie

24 października 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dra Marka Jaegera pt. „Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie”. Jest to temat o tyle ciekawy, że do tej pory na temat tej szkoły nie znalazła się nawet choćby wzmianka w żadnym opracowaniu regionalnym. Informacje do swojego wykładu

Top