Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939-1945

Dużym zainteresowaniem pleszewian cieszył się wykład pt. „Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939-1945”, który odbył się 22 listopada 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Prelegentem był Tomasz Cieślak z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Swój wykład wygłosił w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwach IPN-u.

Top