Katedry, dalmatyki, pastorały…

O prawnych aspektach wyobrażenia hierarchii kościelnej mówił podczas wykładu, który odbył się w czwartek 10 marca 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński. Prelegent jest rodowitym pleszewianinem, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Top