Odkrycia w centrum miasta

Podczas prac remontowych na ul. Sienkiewicza natrafiono na wykopaliska w postaci kamiennych fundamentów, drewnianych pozostałości opłotowań lub zabudowań czy fragmentów studni. Prawdopodobnie pochodzą one z epoki nowożytnej, a być może nawet z końca średniowiecza. Dokładne datowanie będzie wymagało badań dendrochronologicznych. Odkrycia te są ważnym przyczynkiem do tworzenia obrazu miasta Pleszewa

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /§ 10 pkt 12/ Muzeum Regionalne w Pleszewie pozostaje nieczynne dla zwiedzających do dnia 27 grudnia 2020 r.      

Nowy cykl – Pleszewskie historie

Rozpoczynamy nowy cykl filmików pn. Pleszewskie historie. Będziemy starali się w nich przybliżać Państwu ważne miejsca czy postaci, które miały wpływ na bieg historii naszego miasta. Oczywiście narratorem będzie dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak. Dziś prezentujemy historię kolejki wąskotorowej. Miłego oglądania! Video: K. Rutkowska https://www.facebook.com/muzeum.pleszew/videos/767796530615920/      

Szanowni Państwo! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /ust. 11a/ w dniach 7-29 listopada 2020 Muzeum Regionalne w Pleszewie pozostaje nieczynne dla zwiedzających.            

Ostatnia okupacyjna opowieść w sieci

Dzisiaj prezentujemy ostatnią już okupacyjną opowieść z historii Pleszewa. Dokładnie w rocznicę niemieckiej egzekucji pleszewian w Lasku Malińskim tzw. Boreczku. Zapraszamy do oglądania! Filmik dostępny tutaj: https://www.facebook.com/muzeum.pleszew/videos/951395562017953/