Pleszewskie historie – pastor Karl Strecker

Dziś prezentujemy kolejną część "Pleszewskich historii", w której Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak przybliża postać i zasługi dla naszego miasta pastora Karla Streckera. Pastor Strecker była dla pleszewskich ewangelików tym, kim dla katolików był ks. prałat Kazimierz Niesiołowski. Poznajcie tę historię!   Video: K. Rutkowska            

Komunikat

Szanowni Państwo! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /§ 1 pkt 1/ Muzeum Regionalne w Pleszewie pozostaje nieczynne dla zwiedzających do dnia 31 stycznia 2021 r.        

Pleszewskie historie – Karawika

W naszych "Pleszewskich historiach" dotarliśmy na ul. Kaliską, gdzie od 190 lat stoi krzyż choleryczny zwany karawaką lub karawiką. Przez pleszewian natomiast nazywany jest potocznie karafinką. Niegdyś stał nieopodal linii kolejki wąskotorowej. Krzyż choleryczny lub morowy uznawany był za chroniący przed "morowym powietrzem", czyli epidemiami dżumy, czarnej ospy, cholery, tyfusu

Kolędowanie w domach – odsłona nr 4

Kolędowanie w domach - odsłona nr 4 Na zakończenie naszego tegorocznego, "nietypowego" kolędowania zaśpiewajmy w swoich domach królową polskich kolęd - "Bóg się rodzi" do słów Franciszka Karpińskiego. I wróćmy wspomnieniami do wcześniejszych wieczorów i kolęd, które wypełniały nasze muzeum.Mamy nadzieję, że z pomocą naszych filmików kolędy wybrzmiały mimo wszystko! Do zobaczenia

Kolędowanie w domach – odsłona nr 3

Kolędowanie w domach - odsłona nr 3. Dziś proponujemy zaśpiewanie kolędy "W żłobie leży". Jest ona prawdopodobnie dziełem słynnego kaznodziei królewskiego Piotra Skargi, a jej melodia nawiązuje do poloneza koronacyjnego Władysława IV Wazy. Zapraszamy! Akompaniament: Katarzyna Rutkowska              

Kolędowanie w domach – odsłona nr 2

Kolędowanie w domach - odsłona nr 2. Dziś śpiewamy wspólnie kolędę "Anioł pasterzom mówił". Jej słowa pochodzą z XVI wieku i są przekładem fragmentu łacińskiego utworu średniowiecznego na Boże Narodzenie "Dies est laetitiae". A więc do dzieła! Akompaniament: Katarzyna Rutkowska            

Top