Otwarcie “TLENOWNI” w Czempiniu

W piątek, 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak wziął udział w uroczystości otwarcia Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA w Czempiniu. Centrum „Tlenownia” mieści w sobie siedziby Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Izby Muzealnej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej itp., a na rewitalizację terenów poprzemysłowych Gmina Czempiń pozyskała środki

Ostatnie wakacyjne warsztaty

Na zakończenie wakacji odbyły się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie kolejne warsztaty muzyczne pt. "Wśród dźwięków instrumentów". Uczestnicy mogli zapoznać się z bogactwem instrumentów i ich różnorodnym brzmieniem oraz ..... samemu coś zagrać. Warsztaty przeprowadziły wspólnie Maria Rutkowska i Katarzyna Rutkowska. To było bardzo dźwięczne zakończenie wakacji!            

Odsłonięcie tablicy w Dobrej Nadziei

W piątek, 27 sierpnia 2021 r. w Dobrej Nadziei odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom miejscowości, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obozach niemieckich w czasie II wojny światowej. Tablica zawisła na budynku szkoły w Dobrej Nadziei. Inicjatorami jej umieszczenia i jednocześnie fundatorami są potomkowie zamordowanych: pani Janina Lenarczyk i

Kolejne tablice informacyjne

Kolejne tablice zawisły na pleszewskim szlaku turystyczno-historycznym. Od dzisiaj informacje historyczne o miejscu można przeczytać przy budynku Liceum Ogólnokształcącego, a także przy cmentarzach: ewangelickim i parafialnym na ul. Kaliskiej.            

Szlak turystyczno – historyczny

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusza Ptaka rozpoczęła się akcja umieszczania tablic informacyjnych przy ważnych budynkach w naszym mieście zawierających historię miejsca. Na historycznych obiektach w Pleszewie pojawi się ich w sumie kilkanaście. Pozwoli to stworzyć swoisty szlak turystyczny i przybliżyć tym samym historię miejsca mieszkańcom i turystom.

Półkolonie senioralne II turnus

W środę, 18 sierpnia 2021 r. gościliśmy uczestników drugiego turnusu półkolonii senioralnych. Dzień rozpoczął się spacerem historycznym po Pleszewie, któremu przewodził Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak. Następnie seniorzy wzięli udział w warsztatach archiwistycznych, które przeprowadziła Katarzyna Rutkowska i mogli dowiedzieć się jak przechowywać oraz konserwować dokumenty i pamiątki

Wakacyjne warsztaty muzyczne

W ramach wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w środę 11 sierpnia 2021 r. odbyły się w Muzeum Regionalnym warsztaty muzyczne pt. "W muzycznej krainie", które przeprowadziły wspólnie Maria Rutkowska i Katarzyna Rutkowska. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać ciekawe odgłosy z życia codziennego, a także poznali całą gamę instrumentów muzycznych. W końcu

Top