90 lat harcerstwa w Pleszewie

Materiały i muzealia od początków po dzień dzisiejszy
12 września – grudzień 2003
komisarz wystawy: Jerzy Szpunt

Na początku XX wieku angielski generała Baden – Pawell stworzył organizację oparta na nowatorskich założeniach wychowawczych. Nowy ruch nazwano skautingiem i szybko wzbudził duże zainteresowanie poza granicami Angli. Pierwsze polskie drużyny powstawały w Warszawie i Lwowie. A do Polskich warunków przystosował skauting Andrzej Małkowski.
     Do Pleszewa wiadomości o skautingu dotarły bardzo wcześnie. Wzbudził on zainteresowanie tutejszego proboszcza ks. Kazimierza Niesiołowskiego, a pierwsze zorganizowane grupy powstały w 1913 roku. Dzieje pleszewskiego harcerstwa do 1939 roku omawia szczegółowo publikacja Andrzeja Gulczyńskiego “Harcerstwo Pleszewskie do roku 1939” nakładem Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie; Pleszew 1986

harcerstwo

Top