Zwycięskie Powstanie

Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Regionalne w Pleszewie włączyło się w jej obchody przygotowując okolicznościową ekspozycję upamiętniającą to wydarzenie oraz spotkania – wykłady przybliżające to wydarzenie w dziejach historii naszego państwa. Z cyklu „Spotkania w Muzeum” odbyły się dwie prelekcje tematycznie nawiązujące do rocznicy powstania. Ostatnia odbyła się 6 marca 2009 roku. Tym razem prelekcja nosiła tytuł „Zwycięskie Powstanie”. Prelegentem był profesor Stanisław Sierpowski – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawił w krótkim wykładzie aspekty, które miały istotny wpływ na powodzenie powstania, ważne fakty z życia osób biorących w nim udział, wydarzenia, których splot wpłynął na miano – zwycięskiego.

Iwona Wieruszewska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top