Bogusz w Fundacji Gierowskiego

10 lutego 2017 r. o godz. 19.00 w Warszawie otwarto nową siedzibę Fundacji Stefana Gierowskiego przy ul. Kredytowej 9. Swoją działalność Galeria rozpoczęła od prezentacji wystawy malarstwa Mariana i Zbigniewa Dłubaka. Artyści spotkali się jako więźniowie obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Tam planowali, szkicowali zakazaną sztukę awangardową. Po wyjściu z obozu zrealizowali swoje marzenia, współtworząc polską sztukę nowoczesną.

Muzeum Regionalne w Pleszewie udostępniło na wystawę 20 prac Mariana Bogusza, za co serdecznie dziękowała podczas otwarcia Prezes Fundacji Zuzanna Sokalska. Ponadto na wystawie znalazły się prace wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie oraz ze zbiorów prywatnych.

Top