Bogusz w Galerii w Warszawie

Od 15 września 2021 r. w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, mieszczącym się przy Rynku Starego Miasta 2, można oglądać wystawę pt. „Krzywe Koło”, zorganizowaną w ramach jubileuszu 65-lecia galerii w Staromiejskim Domu Kultury. Właśnie tu, od 1956 r. działała Galeria Krzywe Koło, jedna z pierwszych powojennych polskich galerii pokazujących sztukę współczesną, której współtwórcą był pleszewski artysta Marian Bogusz. Program galerii nie obejmował wówczas wyłącznie działalności ekspozycyjnej; ideą Bogusza było stworzenie podstaw stałej muzealnej kolekcji prac polskich twórców awangardy.

Obecna wystawa „Krzywe Koło” przywołuje atmosferę miejsca (ówczesnego Domu Klubów) i estetyki poodwilżowej epoki. Zebrane na niej ślady przywołują jedynie duchy dawnych sporów, które toczyli ze sobą artyści zgromadzeni wokół tej inicjatywy: czym jest humanizm, bycie człowiekiem, bycie intelektualistą, bycie osobą publiczną… Na ekspozycji nie mogło zabraknąć dzieł współzałożyciela galerii. Z kolekcji Muzeum Regionalnego w Pleszewie pokazanych zostało łącznie 15 prac Mariana Bogusza, w tym dwa obrazy, które były tam już eksponowane na wystawach indywidualnych za czasów życia artysty: „Ogień troglodytów” (1957) i „Dwie Płaszczyzny – Król Dawid” (1962). Kuratorem wystawy jest Ewa Tatar.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy pleszewskie Muzeum reprezentował dyrektor Adam Staszak oraz kustosz Witold Hajdasz.

Wystawę można oglądać do 30 października br., od środy do soboty w godzinach otwarcia galerii (środa-piątek 15-20; sobota 12-18).

Zapraszamy!

 

Tekst: K. Rutkowska

Foto: W. Hajdasz, Galeria Promocyjna

 

 

 

 

 

Top