Bogusz w warszawskiej ZACHĘCIE

6 listopada 2017 r. w Narodowej Galerii Sztuki ZACHĘTA w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Radość nowych konstrukcji. (Po)wojenne utopie Mariana Bogusza”. Wystawa w niewielkim stopniu prezentuje dorobek malarski związanego z Pleszewem artysty, a koncentruje się przede wszystkim na pozamalarskich obszarach jego aktywności. Punktem wyjścia dla jej narracji jest zrekonstruowany projekt Międzynarodowego Osiedla Artystów opracowany przez Bogusza w obozie Mauthausen. W modernistycznych wizjach architektonicznych osiedla-pomnika, które miało zostać wzniesione na zgliszczach nazistowskiego obozu, nakreślił on pewien model nowoczesności, do jakiego odwoływał się w całej swojej aktywności na polu sztuki. Model ten, zakorzeniony w przedwojennej awangardzie oraz zgodny z ideą kolektywnej twórczości pozbawionej elementu rywalizacji, zakładał współistnienie różnych dziedzin sztuki: literatury, malarstwa, rzeźby i muzyki, a także integrację sztuki z nauką i techniką.

Na potrzeby przygotowania wystawy Zachęta podjęła współpracę z wieloma instytucjami i osobami prywatnymi. Pleszewskie Muzeum wypożyczyło ze swoich zbiorów 3 prace Mariana Bogusza prezentowane na wystawie, a podczas otwarcia instytucję reprezentowali dyrektor Adam Staszak i kustosz Witold Hajdasz.

Kuratorem wystawy jest Joanna Kordjak. Można ją oglądać do 4 lutego 2018 r.

Top