Wykład dr Ewy Kurek

W piątek, 20 października 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dr Ewy Kurek pt. „Stosunki polsko-żydowskie w latach wojny. Poza granice solidarności”. Wykład został zorganizowany przez pleszewskie Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prelegentka jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także reżyserem filmów dokumentalnych i autorką wielu artykułów

Katedry, dalmatyki, pastorały…

O prawnych aspektach wyobrażenia hierarchii kościelnej mówił podczas wykładu, który odbył się w czwartek 10 marca 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński. Prelegent jest rodowitym pleszewianinem, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Chrzest Polski

Wybitny polski mediewista, pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. Tomasz Jurek gościł w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w czwartek 18 lutego 2016 r. Jego wykład pt. „Chrzest Polski” był kolejnym wydarzeniem związanym z, obchodzoną w tym roku, 1050. rocznicą chrztu Polski i aktualnie eksponowaną w Muzeum wystawą „Civitas

Naukowy marzec

Marzec upłynął w Muzeum Regionalnym w Pleszewie pod znakiem wykładów i promocji książek naukowych. Kolejne piątki marca br. były okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań historycznych dotyczących: działalności pleszewskiej rady miejskiej na przełomie XV i XVII wieku, dziejów powiatu pleszewskiego w latach 1818-1932 oraz  procesu Christiana von Jouanne'a przed Specjalnym

Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939-1945

Dużym zainteresowaniem pleszewian cieszył się wykład pt. „Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939-1945”, który odbył się 22 listopada 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Prelegentem był Tomasz Cieślak z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Swój wykład wygłosił w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwach IPN-u.

Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie

24 października 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dra Marka Jaegera pt. „Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie”. Jest to temat o tyle ciekawy, że do tej pory na temat tej szkoły nie znalazła się nawet choćby wzmianka w żadnym opracowaniu regionalnym. Informacje do swojego wykładu

Główne miejsca pielgrzmkowe na terenie dawnego ZSRR

W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się kolejny wykład. Już po raz drugi prelegentem był dr Bartłomiej Garczyk - adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa lata temu wygłosił w Muzeum wykład pt. „Prawosławie a Rosja”, tym

Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie

16 stycznia 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład pt. „Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie”, który wygłosił dr Rafał Witkowski z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca od lat zajmuje się tematyką żydowskiej historii i kultury, często w celach badawczych podróżuje do Izraela.

Prawosławie a Rosja

„Prawosławie a Rosja” to tytuł prelekcji, która odbyła się 4 marca 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Wygłosił ją dr Bartłomiej Garczyk - adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Garczyk opowiedział zebranym o początkach chrześcijaństwa na Rusi, o okolicznościach chrztu

Zwycięskie Powstanie

Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Regionalne w Pleszewie włączyło się w jej obchody przygotowując okolicznościową ekspozycję upamiętniającą to wydarzenie oraz spotkania - wykłady przybliżające to wydarzenie w dziejach historii naszego państwa. Z cyklu „Spotkania w Muzeum” odbyły się dwie prelekcje tematycznie nawiązujące do rocznicy powstania. Ostatnia odbyła

Top