Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie

16 stycznia 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład pt. „Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie”, który wygłosił dr Rafał Witkowski z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca od lat zajmuje się tematyką żydowskiej historii i kultury, często w celach badawczych podróżuje do Izraela.

Prawosławie a Rosja

„Prawosławie a Rosja” to tytuł prelekcji, która odbyła się 4 marca 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Wygłosił ją dr Bartłomiej Garczyk - adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Garczyk opowiedział zebranym o początkach chrześcijaństwa na Rusi, o okolicznościach chrztu

Zwycięskie Powstanie

Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Regionalne w Pleszewie włączyło się w jej obchody przygotowując okolicznościową ekspozycję upamiętniającą to wydarzenie oraz spotkania - wykłady przybliżające to wydarzenie w dziejach historii naszego państwa. Z cyklu „Spotkania w Muzeum” odbyły się dwie prelekcje tematycznie nawiązujące do rocznicy powstania. Ostatnia odbyła

Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim

„Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim” to tytuł prelekcji, która odbyła się 3 lutego 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w ramach cyklu „Spotkania w Muzeum”. Tym razem prelegentem był dr Andrzej Szymański – historyk, wykładowca UAM i prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przybyli goście mogli zapoznać się z genezą Powstania

Józef Piłsudski jako twórca niepodległej Polski

W piątek 3 października 2008 r. odbyła się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie prelekcja prof. Artura Kijasa pt. „Józef Piłsudski jako twórca niepodległej Polski”. Prelegent jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz, instytucji, szkolnictwa oraz osoby prywatne zainteresowane tematem. Po wykładzie dyrektor Adam