Naukowy marzec

Marzec upłynął w Muzeum Regionalnym w Pleszewie pod znakiem wykładów i promocji książek naukowych. Kolejne piątki marca br. były okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań historycznych dotyczących: działalności pleszewskiej rady miejskiej na przełomie XV i XVII wieku, dziejów powiatu pleszewskiego w latach 1818-1932 oraz  procesu Christiana von Jouanne'a przed Specjalnym

Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939-1945

Dużym zainteresowaniem pleszewian cieszył się wykład pt. „Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939-1945”, który odbył się 22 listopada 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Prelegentem był Tomasz Cieślak z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Swój wykład wygłosił w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwach IPN-u.

Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie

24 października 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dra Marka Jaegera pt. „Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie”. Jest to temat o tyle ciekawy, że do tej pory na temat tej szkoły nie znalazła się nawet choćby wzmianka w żadnym opracowaniu regionalnym. Informacje do swojego wykładu

Główne miejsca pielgrzmkowe na terenie dawnego ZSRR

W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się kolejny wykład. Już po raz drugi prelegentem był dr Bartłomiej Garczyk - adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa lata temu wygłosił w Muzeum wykład pt. „Prawosławie a Rosja”, tym

Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie

16 stycznia 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład pt. „Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie”, który wygłosił dr Rafał Witkowski z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca od lat zajmuje się tematyką żydowskiej historii i kultury, często w celach badawczych podróżuje do Izraela.

Prawosławie a Rosja

„Prawosławie a Rosja” to tytuł prelekcji, która odbyła się 4 marca 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Wygłosił ją dr Bartłomiej Garczyk - adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Garczyk opowiedział zebranym o początkach chrześcijaństwa na Rusi, o okolicznościach chrztu

Zwycięskie Powstanie

Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Regionalne w Pleszewie włączyło się w jej obchody przygotowując okolicznościową ekspozycję upamiętniającą to wydarzenie oraz spotkania - wykłady przybliżające to wydarzenie w dziejach historii naszego państwa. Z cyklu „Spotkania w Muzeum” odbyły się dwie prelekcje tematycznie nawiązujące do rocznicy powstania. Ostatnia odbyła

Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim

„Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim” to tytuł prelekcji, która odbyła się 3 lutego 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w ramach cyklu „Spotkania w Muzeum”. Tym razem prelegentem był dr Andrzej Szymański – historyk, wykładowca UAM i prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przybyli goście mogli zapoznać się z genezą Powstania

Józef Piłsudski jako twórca niepodległej Polski

W piątek 3 października 2008 r. odbyła się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie prelekcja prof. Artura Kijasa pt. „Józef Piłsudski jako twórca niepodległej Polski”. Prelegent jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz, instytucji, szkolnictwa oraz osoby prywatne zainteresowane tematem. Po wykładzie dyrektor Adam