Fundacja Muzeów Wielkopolskich

  Celem działania Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności województwa wielkopolskiego poprzez: integrację i rozwój oraz stworzenie reprezentacji muzeów wielkopolskich; stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania muzeów; występowanie wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach dotyczących muzeów; pomoc w poszukiwaniu dofinansowania dla muzeów z funduszy

Bohaterowie Bitwy nad Bzurą

Od dramatycznych wydarzeń wojny obronnej Polski 1939 roku upłynęło już przeszło 70 lat. W walkach z hitlerowskim najeźdźcą zginęło lub zmarło z odniesionych ran około 95-97 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Portal „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą”, przedsięwzięcie pionierskie w polskiej sieci internetowej, wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie indywidualnego upamiętniania ofiar Polskiego Września 1939

Top