Civitas Pleschowiensis baptizatur

W czwartek 14 stycznia 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Civitas Pleschowiensis baptizatur”. Wystawa wpisuje się w program ogólnopolskich obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Fakt przyjęcia przez księcia Mieszka I chrztu został odnotowany w Roczniku kapituły krakowskiej, w którym pod datą 966 widnieje zapiska: „Mesco dux Poloniae baptizatur”, czyli „Mieszko książę Polski został ochrzczony”. Stąd tytuł pleszewskiej wystawy, będący parafrazą zapisu kronikarskiego. Podczas otwarcia dyrektor Muzeum Adam Staszak wskazywał na ogromne znaczenie tego wydarzenia dla Polski. Przyjęcie chrztu było bowiem równoznaczne z przyjęciem naszego państwa do grona krajów Europy, dla których chrześcijaństwo było fundamentem ich rozwoju. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa pojawiły się w piastowskiej Polsce struktury państwa, szkolnictwo, piśmiennictwo czy rozwój gospodarczy i kulturalny przyniesiony przez zakony.

Na wystawie, której kuratorem jest Witold Hajdasz, można zapoznać się z historią pleszewskich świątyń, a także obejrzeć zdjęcia kościołów, dostrzegając zmiany architektoniczne, które w nich zaszły na przestrzeni lat. Poza tym obejrzeć można miejsca kultu dwóch pleszewskich zgromadzeń zakonnych, także te niedostępne dla ogółu mieszkańców, oraz przeczytać historię kapliczki ku czci Matki Bożej, wzniesionej przez mieszkańców przy ulicy Piaski. Przywołane zostały także ważne postaci duchownych, którzy wywarli ogromny wpływ na działalność Kościoła w mieście. Nie zabrakło również zdjęć obrazujących życie religijne pleszewian, a więc zdjęć z pielgrzymek, pierwszej komunii św. czy peregrynacji kopii jasnogórskiego obrazu Matki Bożej, która miała miejsce dwukrotnie. Całość została uzupełniona eksponatami wypożyczonymi z Muzeum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Wśród przybyłych na otwarcie gości znaleźli się: Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Arkadiusz Ptak i Andrzej Jędruszek, Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki, Proboszcz parafii farnej ks. prałat Henryk Szymiec, Przełożona Prowincjalna Prowincji Pleszewskiej s. M. Ludmiła Sieracka, a także ks. kan. dr hab. Michał Kieling – delegat Biskupa ds. życia konsekrowanego. Przekazał on słowa uznania i gratulacje za inicjatywę takiej wystawy skierowane przez Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka i Biskupa Pomocniczego naszej diecezji Łukasza Buzuna. Podkreślał fakt, że Muzeum Regionalne jest pierwszą instytucją w diecezji, a wystawa pierwszym wydarzeniem inaugurującym rok obchodów rocznicy chrztu Polski. Odniósł się także do powstającej w związku z obchodami monografii diecezji kaliskiej, która ukaże się już niebawem.

Wystawie będą towarzyszyły dwa wykłady tematyczne. 18 lutego br. o chrzcie Polski będzie mówił w Muzeum prof. Tomasz Jurek z Instytutu Historii PAN. Natomiast 10 marca 2016 r. prof. Andrzej Gulczyński wygłosi wykład pt. „Katedry, dalmatyki, pastorały … O prawnych aspektach wyobrażania hierarchii kościelnej”. Serdecznie zapraszamy!

 

Civitas Pleschowiensis baptizatur

wystawa

styczeń-kwiecień 2016

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

 

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce GALERIA.

Top