Celem działania Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności województwa wielkopolskiego poprzez:

 1. integrację i rozwój oraz stworzenie reprezentacji muzeów wielkopolskich;
 2. stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania muzeów;
 3. występowanie wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach dotyczących muzeów;
 4. pomoc w poszukiwaniu dofinansowania dla muzeów z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków unijnych;
 5. stworzenie szerokiej wymiany bieżących informacji o przedsięwzięciach kulturalnych i organizacyjnych;
 6. współdziałanie przy organizacji i wymianie wystaw na terenie kraju i poza jego granicami;
 7. umacnianie rangi zawodu muzealnika;
 8. tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ochrony dóbr kultury zgromadzonych w muzeach;
 9. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników muzeów;
 10. współdziałanie przy organizowaniu konkursów wiedzy dla społeczeństwa;
 11. organizowanie konkursu wielkopolskie przedsięwzięcie muzealne roku „Izabella”;
 12. przygotowywanie propozycji przepisów dotyczących działalności muzeów i ich zmiany.
Top