Główne miejsca pielgrzmkowe na terenie dawnego ZSRR

W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się kolejny wykład. Już po raz drugi prelegentem był dr Bartłomiej Garczyk – adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa lata temu wygłosił w Muzeum wykład pt. „Prawosławie a Rosja”, tym razem zaś przedstawił główne miejsca pielgrzymkowe na terenie dawnego ZSRR. Uczestnicy wykładu odbyli podróż po dawnych radzieckich republikach i zapoznali się z ich najważniejszymi miejscami kultu religijnego, takimi jak: Kijów i Poczajów (Ukraina), Moskwa, Petersburg, Siergiejew Posad i Archipelag Sołowiecki (Rosja), Żyrowice (Białoruś), Wilno, Troki, Szydłów i Szawle (Litwa) oraz Chiwa, Samarkanda i Buchara (Uzbekistan). Oprócz interesującego opisu poszczególnych miejsc zaprezentowane zostały także zdjęcia, które wykładowca wykonał podczas swojej podróży po najciekawszych miejscach pielgrzymkowych wschodniej Europy.

W wykładzie wzięli udział także członkowie Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Top