Historia Mszy

7 listopada 2017 r. wykład pt. „Historia Mszy” wygłosił w Muzeum Regionalnym dr Paweł Milcarek. Prelegent jest znanym filozofem i publicystą chrześcijańskim, redaktorem naczelnym kwartalnika „Christianitas”, w przeszłości był także wykładowcą na UKSW oraz dyrektorem II Programu Polskiego Radia. W 2010 r. wydał „Historię Mszy” – praktyczny przewodnik po dziejach Mszy Świętej. Ponadto jest aktywnym uczestnikiem starań o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii łacińskiej w Kościele katolickim.

Swój wykład rozpoczął od czasów prehistorycznych, nawiązując do Ostatniej Wieczerzy. Podkreślał jednak bardzo mocno, że wiedza o liturgii czasów najdawniejszych jest wręcz zdawkowa. Dopiero początek naszej ery przynosi opis Eucharystii sprawowanej w Kościele pierwotnym, której autorem jest Święty Justyn Męczennik. Następnie odwoływał się do czasów Ojców Kościoła, przywoływał także kolejne dokumenty kościelne dotyczące liturgii wydawane przez papieży w okresie średniowiecza. Część wykładu prelegent poświęcił nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego czyli Mszy św., która została wprowadzona w 1570 r. przez papieża Piusa V i była sprawowana powszechnie aż do roku 1970. Wówczas to, po soborze watykańskim II i reformie liturgii, papież Paweł VI wprowadził Nowy Mszał Rzymski. W czasach nam współczesnych papież Benedykt XVI, zwolennik liturgii w języku łacińskim, ponownie zezwolił na odprawianie Mszy św. w tzw. rycie trydenckim.

Wykład został zorganizowany w ramach obchodów Roku Świętego Brata Alberta.

Top