Promocja nowego albumu

15 grudnia 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa pt. „Historia pleszewskiego sportu w fotografii”. To już piąty album wydany przez pleszewskie Muzeum, po albumach ze starymi pocztówkami pt. „Wędrówki po dawnym Pleszewie” i „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”, albumie z fotografiami miasta i ludzi do 1989 r. pt. „Pleszew w PRL-u” i albumie pokazującym życie naszego miasta w ciągu 25 lat wolności pt. „Imaginacje i transformacje. Pleszew 1989-2014”. Tym razem czytelnikom zaproponowana została pozycja przedstawiająca jedną z dziedzin naszego codziennego życia – sport. Oczywiście w wydaniu pleszewskim.

Podczas promocji dyrektor Muzeum Adam Staszak przedstawił genezę tego wydawnictwa. Album jest swoistą podróżą w czasie, ukazującą pleszewski sport w XX stuleciu. To zbiór fotografii pozyskanych w trakcie prac nad wystawą pt. „Sport pleszewski”, która została otwarta 22 września 2016 r. i można ją było oglądać w Muzeum Regionalnym do grudnia tegoż roku. Jest też w pewnym sensie pokłosiem wspomnianej wystawy, gdyż część materiału zdjęciowego, do tej pory nieznanego, udało nam się pozyskać w związku z jej trwaniem bądź tuż po jej zakończeniu. Jak podkreślał Dyrektor Muzeum, wydawnictwo to nie rości sobie prawa do tytułu wydawnictwa monograficznego, przedstawiającego dogłębnie pleszewski sport. Jest raczej zilustrowaniem ludzi i dyscyplin sportowych, które uprawiali pleszewianie. Dzięki przychylności wielu sportowców, trenerów, działaczy oraz osób prywatnych udało się zgromadzić fotografie z różnych dziedzin sportu takich jak piłka nożna, koszykówka, tenis, siatkówka, boks i wiele innych. Oprócz fotografii znajdziemy w tej książce także krótkie opisy każdej z dyscyplin, nierzadko opracowane przez osoby bezpośrednio z nimi związane i odkrywające nieznane do dziś fakty czy wydarzenia.

Wydanie albumu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe donatorów – pleszewskich firm od lat wspierających życie kulturalne naszego miasta. Są to: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sport Pleszew Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” PLESZEW S.A., PPHU KOTŁOSPAW s.c., Przedsiębiorstwo Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych DELTA s.j., Bank Spółdzielczy w Pleszewie, Zakład Budowy Kotłów BUD KOT i Zakład Mechaniczny FOSTER.

Oprócz donatorów Dyrektor Muzeum dziękował także osobom, które przyczyniły się do powstania tegoż wydawnictwa: Annie Sobkowiak – autorce projektu graficznego i składu książki oraz Magdalenie Pisarskiej – autorce pracy pt. „Ruch sportowy w Pleszewie po II wojnie światowej (1945-1992)”, która posłużyła do przygotowania opracowania. Ponadto szczególne podziękowania skierował do osób, które udostępniły fotografie, a także podzieliły się swoimi wspomnieniami i wszelkimi informacjami składającymi się na obraz życia sportowego naszego miasta. Są wśród nich: Małgorzata Maciaszek, Stanisław Podymski, Janusz Jezierski, Piotr Hasiński, Wiesław Jarzębowski i Wiesław Mielczarek.

Podczas wieczoru promocyjnego głos zabrali także bohaterowie książki czyli sportowcy i trenerzy. O siatkówce opowiadał Stanisław Podymski, a o tenisie – Wiesław Jarzębowski. Swoimi wspomnieniami z czasów kręglarskich podzielił się z kolei Andrzej Jędruszek – obecnie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Natomiast historię związaną z uprawianiem sportów motorowych przywołał Bronisław Vogt. Wzruszającą chwilą był moment, gdy do mównicy podszedł Szymon Mielczarek i opowiedział o sportowych pasjach swojego ojca – zmarłego niedawno Wiesława Mielczarka. Napisane przez niego, tuż przed śmiercią, wspomnienia dotyczące uprawiania zapasów na ziemi pleszewskiej są unikatowym opracowaniem dotyczącym tej dyscypliny sportu.

Na zakończenie Dyrektor Muzeum złożył wszystkim świąteczne życzenia, a także zachęcał do zakupu promowanego albumu.

Album można nabyć w Muzeum oraz w księgarni „Notka” w cenie 50 złotych.

Top