Historyczny spacer po Pleszewie

Pleszewskie cmentarze mniejszości religijnych były tematem kolejnego, czwartego już, historycznego spaceru po Pleszewie, który odbył się 14 września 2019 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak tym razem zabrał pleszewian w historyczną podróż po miejscach świadczących o wielokulturowości naszego miasta. Całkiem niedawno bowiem w Pleszewie żyli obok siebie katolicy, ewangelicy i żydzi. A do dziś mamy w mieście ślady ich obecności. Spacer rozpoczął się na cmentarzu ewangelickim przy Al. Wojska Polskiego. Po krótkim zarysie historycznym bytności ewangelików w Pleszewie, uczestnicy spaceru mieli okazję zapoznać się z grobami, które pozostały na cmentarzu i sylwetkami osób w nich pochowanych, chociażby pastorów pleszewskiej gminy ewangelickiej Ernsta Kleinera i Karla Streckera czy spoczywającego tutaj starosty powiatu pleszewskiego Georga Gewiese. Następnie trasa spaceru wiodła ulicą Podgórną. Ta część wędrówki zawierała wątek historyczny zaczerpnięty z czasów II wojny światowej i poświęcona została ostatniej akcji Armii Krajowej w Pleszewie ze stycznia 1945 r., w której śmierć poniósł m.in. Brunon Nikoleizig. Dalej uczestnicy przeszli taką trasą, jaką przemierzali uczestnicy żydowskich konduktów żałobnych zmierzających na pleszewski kirkut zlokalizowany na dzisiejszym os. Mieszka I (nieopodal budynku przedszkola). Tutaj przewodnik spaceru przybliżył dzieje społeczności żydowskiej w naszym mieście oraz zwyczaje związane z pochówkami wyznawców religii mojżeszowej. Ponad godzinny spacer był świetną okazją do przypomnienia historii pleszewskich mniejszości religijnych, która niestety jest coraz mniej powszechna.

Tekst i foto: Katarzyna Rutkowska

Top