IZABELLA 2009

Marszałek Województwa Wielkopolskiego od wielu lat przyznaje nagrody IZABELLA dla wyróżniających się wydarzeń muzealnych w Wielkopolsce. Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa, działalność naukowa, konserwatorska i dokumentacji zbiorów oraz działalność wydawnicza. Nagroda Izabelli ma charakter honorowy i w tym roku została przyznana przez 5-osobową Kapitułę już po raz ósmy. Wyróżnienia są corocznie wręczane na spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Tegoroczne uroczystości odbyły się 11 maja w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach, a ich organizatorem był Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Związek Muzeów Polskich. Muzeum Regionalne w Pleszewie otrzymało II nagrodę w kategorii Wydawnictwa za album „Wędrówki po dawnym Pleszewie”. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odebrał dyrektor Muzeum Adam Staszak.Album „Wędrówki po dawnym Pleszewie” został wydany we wrześniu ubiegłego roku. Jego wydawcą jest Muzeum Regionalne w Pleszewie oraz Urząd Miasta i Gminy Pleszew. Nad wydawnictwem pracował zespół redakcyjny w składzie: Witold Hajdasz, Marek Marciniak, Andrzej Przybysz, Arkadiusz Ptak i Adam Staszak. Nagroda w konkursie na Wielkopolskie Wydarzenie Muzealne Roku IZABELLA 2009 jest kolejnym wyróżnieniem, jakie album otrzymał. Wcześniej znalazł się w gronie pięciu najlepszych publikacji w kategorii „Monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze”, zaprezentowanych podczas XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej zorganizowanego w ramach Tour Salonu w Poznaniu.

Warto też przypomnieć, że Muzeum Regionalne otrzymało dwa lata temu I nagrodę w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce w kategorii Działalność Wydawnicza za monografię „Bogusz – artysta i animator” autorstwa Bożeny Kowalskiej.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top