Józef Piłsudski jako twórca niepodległej Polski

W piątek 3 października 2008 r. odbyła się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie prelekcja prof. Artura Kijasa pt. „Józef Piłsudski jako twórca niepodległej Polski”. Prelegent jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz, instytucji, szkolnictwa oraz osoby prywatne zainteresowane tematem. Po wykładzie dyrektor Adam Staszak wręczył prof. A. Kijasowi ostatnie wydawnictwo Muzeum – monografię B. Kowalskiej „Bogusz – artysta i animator”. Dziękując podkreślił, że ma nadzieje na dalszą współpracę z profesorem jak i jego małżonką Alicją Kijas – profesorem językoznawstwa na UAM w Poznaniu.

Wykład był inauguracją nowej formy działalności jednostki – „Spotkania w Muzeum”, które staną się imprezą cykliczną.

 

Iwona Wieruszewska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top