Katedry, dalmatyki, pastorały…

O prawnych aspektach wyobrażenia hierarchii kościelnej mówił podczas wykładu, który odbył się w czwartek 10 marca 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński. Prelegent jest rodowitym pleszewianinem, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ponadto od 2014 roku pełni funkcję prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Właśnie we współpracy z Towarzystwem zorganizowano cykl wykładów nawiązujących tematycznie do 1050. rocznicy chrztu Polski.

Prof. Andrzej Gulczyński od lat interesuje się tematyką atrybutów i elementów wskazujących na rangę dostojników kościelnych w hierarchii. W swoim wykładzie rozróżnił trzy ich rodzaje: dotyczące miejsc, strojów oraz symboli władzy kościelnej. Na przykładzie Bazyliki Laterańskiej w Rzymie – matki wszystkich kościołów, omówił pojęcie katedry jako kościoła biskupiego, jego wyglądu i charakterystycznych części odróżniających go od pozostałych świątyń. Odniósł się także do specyfiki strojów noszonych przez hierarchów kościelnych: kardynałów, arcybiskupów, biskupów, kanoników czy diakonów. Słuchacze mogli zapoznać się ze znaczeniem takich terminów jak: strój chórowy, biret, infuła, mantolet, mucet, piuska, rokieta czy dalmatyka. Ostatnią część wykładu wypełniły symbole władzy kościelnej takie jak: pastorał, herb, kapelusz kardynalski, pektorał, pierścień, paliusz czy dziś już nie używana tiara.

Wykład był bogato ilustrowany zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych prelegenta.

W ramach cyklu odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – 6 kwietnia br. o godz. 17.00 prof. Jacek Kowalski z Instytutu Historii Sztuki UAM wygłosi wykład pt. „Gotycka architektura Wielkopolski a średniowieczna fara w Pleszewie”. Serdecznie zapraszamy!

 

Top