Kolejne tablice informacyjne

Kolejne tablice z informacjami historycznymi pojawiły się na szlaku turystyczno-historycznym.

Tym razem oznakowane zostały następujące obiekty: Pałac Malinie (obecnie siedziba Sądu Rejonowego), klasztor Sióstr Służebniczek NMP, siedziba dawnego więzienia przy ul. Kaliskiej 24 oraz kościoły w gminie Pleszew: w Lenartowicach, Grodzisku, Brzeziu i Kuczkowie.

Łącznie do tej pory na terenie miasta i gminy Pleszew oznakowanych zostało 16 obiektów.

 

 

 

 

 

Top