Kolejny wykład w ramach cyklu “Dziedzictwo Wielkopolski”

W piątek, 20 maja 2022 r., w Muzeum Regionalnym odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski” realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tym razem prelegentem był historyk specjalizujący się w historii XIX wieku i pracownik naukowy z Instytutu Historii UAM prof. UAM dr hab. Damian Szymczak, a wykład nosił tytuł „Lud nasz się nie leni.” Refleksje nad kulturą polityczną Wielkopolski w XIX w. i pierwszej połowie XX w.

W ciekawym wystąpieniu mówił o kulturze politycznej Wielkopolski w XIX i I połowie XX wieku. Po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu, czym jest kultura polityczna, dzielił się swoimi refleksjami na temat tej dziedziny życia społecznego w Wielkopolsce pod zaborem pruskim, a później już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Do tej pory w ramach cyklu PTPN odbyły się już wykłady o kulturze muzycznej Wielkopolski, kościele średniowiecznej Wielkopolski, języku Wielkopolan, topografii XIX-wiecznego Pleszewa i nowożytnych fortyfikacjach w Wielkopolsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top