Kultura muzyczna Wielkopolski

W czwartek, 14 listopada 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się arcyciekawy wykład prof. UAM dr hab. Aliny Mądry pt. „Kultura muzyczna Wielkopolski”. Prelegentka jest muzykologiem, uczennicą prof. Ireny Poniatowskiej, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję przewodniczącej Rady Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego, a także sekretarza Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest autorką dwóch książek, edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. W swojej działalności koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną od końca XVII do I połowy XIX wieku.

Podczas swojego wystąpienia skupiła się właśnie na tym okresie historycznym. W XVIII i pierwszej połowie XIX wieku muzyka rozbrzmiewała na terenach dzisiejszej Wielkopolski, mimo iż warunki historyczne były daleko niesprzyjające dla rozwoju kultury muzycznej. Najważniejszą rolę kulturotwórczą pełnił w tym czasie Kościół katolicki. Do dziś nie znamy jeszcze dokładnej liczby działających wówczas kościelnych i klasztornych kapel muzycznych. Mogło być ich nawet kilkaset. Wiele z nich działało na terenie Wielkopolski, a po dziś dzień w zasobach archiwalnych ocalały muzykalia, które stanowiły trzon repertuarowy tych zespołów. Bogactwo tego zachowanego muzycznego dziedzictwa Wielkopolski prelegentka starała się przedstawić podczas wykładu, prezentując wyniki badań i analizy rękopisów znajdujących się w archiwach archidiecezjalnych, a dotyczących chociażby Obry, Gostynia, Grodziska Wielkopolskiego, Bledzewa, Borku Wielkopolskiego czy Gniezna. Odrębną część stanowiło omówienie działalności kapeli farnej w Poznaniu. Niestety na razie w swoich badaniach prof. Alina Mądry nie natrafiła na dokumenty dotyczące kultury muzycznej Pleszewa. Ale wszystko przed nami…

Wykład odbył się w ramach projektu „Dziedzictwo Wielkopolski”, realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, który uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Tekst i foto: Katarzyna Rutkowska

 

 

Top