Malarstwo Mariana Bogusza

We wtorek 12 lutego 2008 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja książki dr Bożeny Kowalskiej „Bogusz – artysta i animator” połączona z otwarciem wystawy „Malarstwo Mariana Bogusza”. Po powitaniu gości przez dyrektora Muzeum Jerzego Szpunta oraz prezesa Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Andrzeja Szymańskiego, nastąpił wykład prof. dr. hab. Grzegorza Dziamskiego na temat roli Mariana Bogusza w kształtowaniu się oblicza sztuki polskiej II połowy XX wieku. Dyskusję podjęła autorka książki Bożena Kowalska – doktor nauk humanistycznych, krytyk i teoretyk sztuki. Od 1956 r. publikuje ona artykuły o sztuce w czasopismach krajowych i zagranicznych: rozprawy naukowe, eseje, opracowania monograficzne oraz wstępy do katalogów. Monografia „Bogusz – artysta i animator” jest dwudziestą książką w dorobku literackim autorki. W odpowiedzi na wykład profesora Grzegorza Dziamskiego, autorka przypomniała, w jakich czasach tworzył Bogusz i jaki miał wpływ na środowisko ówczesnych artystów i ich twórczość. Naświetliła istotne fakty z życia artysty i animatora, który był twórcą wielu ważnych przedsięwzięć środowiskowych i ogólnopolskich o różnorodnym, zwykle awangardowym charakterze.Wystąpienie stało się przyczynkiem do dyskusji na temat pleszewskiego artysty. Przypomniano początki powstawania Muzeum oraz kolekcji prac Bogusza. Muzeum posiada 218 prac: 74 obrazy i 144 prace na papierze. Cześć oficjalną zakończyły podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, dyrektora Muzeum oraz Prezesa PTK. Złożyli na ręce autorki gratulacje, podziękowania i kwiaty. Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli zwiedzić wystawę, porozmawiać z autorką oraz otrzymać autograf z dedykacją.W promocji uczestniczyli: zaprzyjaźniona z Marianem Boguszem rodzina plastyków Elżbieta i Mieczysław Wiśniewscy z Torunia, najbliższa rodzina nieżyjącego artysty: siostrzeniec Zdzisław Ostojski z żona i córką oraz siostrzenica Danuta Gałązka. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych muzeów, galerii, szkół oraz przedstawiciele placówek kulturalnych: Wiceprezes Artnewmedia z Warszawy – Marek Nowicki; dr Olech Podlewski z Kalisza; Janusz Gil konserwator zabytków z Torunia; Zbyszek Opalewski z Galerii EL w Elblągu; Witold Banach – dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa; Eugeniusz Czarny – kustosz; Sebastian Pluta – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie; Włodzimierz Nowaczyk z Galerii Sztuki Współczesnej MN w Poznaniu; Galerię Piekary reprezentował Cezary Pieczyński; Małgorzata Giezek – Stempniak z Galerii M w Pleszewie; Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej – Edward Kubisz oraz dyrektor Domu Kultury w Pleszewie Mariusz Szymczak. Władze miasta: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew – Marian Adamek, zastępca burmistrza Arkadiusz Ptak, kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Adam Staszak oraz zaprzyjaźnieni z Muzeum artyści, znajomi, ich rodziny, zarząd i członkowie Towarzystwa Kulturalnego.

Bożena Kowalska „Bogusz – artysta i animator”
(
monografia); Pleszew 2007
Książka formatu A-4, 248 stron w twardej oprawie, 167 ilustracji w tym reprodukcje dzieł. Drogę twórczości Mariana Bogusza autorka zawarła w VIII rozdziałach. Książka zawiera kalendarium życia i twórczości, stan badań oraz bibliografię. Bibliografia składa się z pięciu rozdziałów: wypowiedzi artysty, informacje o twórcy w drukach zwartych, wstępy do katalogów i artykuły monograficzne oraz wzmianki o artyście w periodykach i prasie codziennej. Cena 70 zł.
Wydawnictwo współfinansowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Samorząd Miasta i Gminy w Pleszewie.Wydawcy: Muzeum Regionalne w Pleszewie, Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne.

Malarstwo Mariana Bogusza
wystawa styczeń – marzec 2008
komisarz wystawy: Jerzy Szpunt

Top