Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej

18 stycznia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja książki pt. „Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej”. Jest to kolejna pozycja wydana przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Muzeum Regionalnym. Promocji książki towarzyszyła wystawa przygotowana specjalnie na tę okazję, pokazująca ciekawe, a często mało znane miejsca mające przypominać nam o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej historii.

Poniżej przedstawiamy wstęp autorstwa Andrzeja Szymańskiego – prezesa Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, który nieco przybliża najnowsze wydawnictwo:

„Miejsca pamięci…” jest 29 pozycją wydaną przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne w Pleszewie. Tematem tym zajął się mgr Stanisław Bródka opracowując w 1986 roku „Miejsca pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej”. Stanowi ona pierwszą część niniejszego wydawnictwa jako reprint z kilkoma niezbędnymi uaktualnieniami. Wykonano również nową dokumentację fotograficzną. Drugi autor Witold Hajdasz zebrał informacje dotyczące wszystkich tablic, pomników i obelisków z terenu całego powiatu, które przez okres ostatnich 25 lat pojawiły się na ziemi pleszewskiej. Ujął je w dwóch rozdziałach: Pleszew Miasto i Gmina i Powiat Pleszewski. Nazbierało się tego dość dużo, ale nie ma się co dziwić, wszak transformacja ustrojowa z roku 1989, temu sprzyjała. Autor z pietyzmem omawia każde miejsce uświęcone i upamiętniające najważniejsze wydarzenia, bohaterów i ludzi zasłużonych dla Polski i dla pleszewian. Z rozmysłem pominięto epitafia i tablice znajdujące się wewnątrz kościołów. Pominięto też groby znaczących pleszewian, bo to znacznie poszerzyłby niniejsze opracowanie. Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Muzeum Regionalnym oddaje w ręce czytelnika przewodnik o miejscach, wydarzeniach i ludziach godnych najtrwalszej pamięci, z myślą, że znajomość ich przyczyni się do utrwalenia najwyższego szacunku do dokonań minionych pokoleń. Jesteśmy przekonani, że opracowanie to przyczyni się do pogłębienia wiedzy młodego pokolenia o regionie i ludziach, onegdaj tutaj żyjących.

 

Książkę można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

 

Top