Moja rodzina na starej fotografii

Pleszew, dnia 15.09.2011 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja w składzie:

Przemysław Marciniak – kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMiG (przewodniczący),                                                                 Witold Hajdasz – kustosz Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
Ewa Andersz-Wanat – zastępca redaktora naczelnego „Życia Pleszewa”

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi Komisja zdecydowała o przyznaniu następujących nagród:

I miejsce – Marta Stanisławska (ZSP nr 2 w Pleszewie)

Wyróżnienie – ex aequo

Filip Kuliński (Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie)
Dominika Galbierska (ZSP w Lenartowicach)

Top