Muzealne spotkania z fotografią

„Muzealne Spotkania z Fotografią” to międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży, organizowany przez Muzeum w Koszalinie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (do 20. roku życia) i ma zachęcać do odwiedzenia muzeów. Zadaniem uczestników jest bowiem wykonanie fotografii przedstawiającej muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Celem konkursu było włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego, wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum, rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych oraz prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

Muzeum Regionalne w Pleszewie włączyło się w tegoroczną edycję konkursu, otwierając swoje podwoje i umożliwiając uczniom pleszewskich szkół wykonanie zdjęć konkursowych. W sumie w konkursie wzięło udział 21 uczniów następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych nr 1 (opiekun: Violetta Tarka), Zespół Szkół Publicznych nr 2 (opiekun: Izabela Świątek), Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim (opiekun: Grażyna Waliszewska) oraz Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica (opiekun: Maria Cichy). Koordynatorem projektu była Iwona Wieruszewska.

Prezentujemy galerię zdjęć zgłoszonych do konkursu, wykonanych w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

Top