Najważniejszy dzień w życiu mojej rodziny

W ramach prowadzonych prac nad nowa monografią Pleszewa od lipca 2009 r. na terenie miasta i gminy Pleszew prowadzone były badania przez wykładowców i studentów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania te dotyczyły m.in. zagadnienia pamięci zbiorowej pleszewian. Podczas badań zrodził się pomysł zorganizowania konkursu pt. „Najważniejszy dzień w życiu mojej rodziny”, w którym uczestnicy mieliby przedstawić w formie wspomnień najważniejszy dzień z życia swoich rodzin. Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Mariana Adamka został ogłoszony w maju 2010 r., termin nadsyłania prac upływał 15 lipca 2010 r. We współorganizacji konkursu brało udział Muzeum Regionalne w Pleszewie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło „Życie Pleszewa”.
Do konkursu zgłosiło się 11 osób, w sumie nadesłano 14 prac konkursowych, które oceniało jury w składzie: dr Jerzy Kaczmarek, dr Andrzej Przestalski, mgr Maciej Frąckowiak (pracownicy naukowi Instytutu Socjologii UAM), Ewa Andersz-Wanat (zastępca redaktora naczelnego „Życia Pleszewa”) i Adam Staszak (dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie).

Wyniki konkursu:
I nagroda: nie przyznano
II nagroda: ex aequo Jerzy Brodnicki i Edward Horoszkiewicz
III nagroda: ex aequo Irena Andrzejewska i Janusz Cierniak

Wyróżnienie: Maria Korzeniewska (za wysiłek włożony w zebranie wspomnień osób trzecich).

 

Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu odbyło się 26 stycznia 2011 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Laureaci otrzymali z rąk Zastępcy Burmistrza Arkadiusza Ptaka upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, a wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy.

 

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top