Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018

W poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. gościliśmy w naszym Muzeum prof. Andrzeja Piaseckiego – historyka i politologa, kierownika katedry w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zajmuje się problematyką samorządu terytorialnego, polityką regionalną i systemem wyborczym. Jest także autorem publikacji z zakresu historii najnowszej oraz nauk o polityce. Podczas swojej wizyty w naszym mieście wygłosił wykład pt. „Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018. Debata miłośników historii Polski”. Wykład nie miał jednak typowej formy akademickiej, a raczej luźnej debaty, w której głos mógł zabrać każdy uczestnik spotkania. Wykładowca skupił się na ustaleniu wydarzeń, które były sukcesem i porażką Polski i Polaków w ciągu ostatniego stulecia naszych dziejów. Przywoływał także osoby, które odcisnęły swoje piętno na polskiej historii. Wykład został zorganizowany w rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1989 roku.

 

Top