Kazimierzowskie miasto Chocz

Tegoroczna Noc Muzeów upłynęła pod znakiem Chocza. Najpierw otwarta została wystawa pt. „Kazimierzowskie miasto Chocz”. Chocz po raz pierwszy wymieniony jest w źródłach w 1294 r. pod nazwą Chodecz. W XIV w. Kazimierz Wielki nakazał wybudować tu zamek murowany. Odbudowywał go w 1382 r. Bartosz Wezenborg, starosta odolanowski. Nie zachował się przywilej lokacyjny Chocza. Jako miasto szlacheckie wymieniony jest w XIV w. Chocz był własnością rodów wielkopolskich: Chodeckich, Ostrorogów, Marszewskich, Mycielskich, Lipskich i Raczyńskich. W 1555 r. Marszewscy oddali kościół parafialny braciom czeskim, którzy stworzyli w Choczu latach 1555-1620 silną grupę wyznaniową. Zostali oni w 1621 r. usunięci z miasta przez Lipskich. Właściciele ci odebrali mieszczanom prawo pędzenia wódki i warzenia piwa oraz zagarnęli młyn wodny, znajdujący się na miejskim gruncie. Spowodowało to upadek Chocza. W XIX w. miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. Większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem. W 1870 r. Chocz utracił prawa miejskie. W okresie międzywojennym rozwinęło się tu rzemiosło: koszykarstwo, kołodziejstwo i stolarstwo. Znajduje się tu barokowy kościół kolegiacki z XVII-XVIII w., klasztor Reformatów z XVIII w. i barokowy pałac infułatów wzniesiony w XVIII w. na miejscu dawnego zamku. Chocz ponownie stał się miastem od 1 stycznia 2015 r. Historię Chocza oraz jego związków z królem Kazimierzem Wielkim przedstawiła podczas otwarcia Zdzisława Flisińska – emerytowana nauczycielka historii.

Ekspozycja została uzupełniona o unikatową kolekcję monet i medali kazimierzowskich pochodzących ze zbiorów Jarosława Janczewskiego z Bydgoszczy. Kolekcjoner posiada największy w Polsce zbiór numizmatów i medali poświęconych osobie ostatniego króla z dynastii Piastów. Podczas wieczoru przybliżył zebranym tajniki swojej oryginalnej kolekcji.

Podczas otwarcia słowa podziękowania do wielu osób skierował Burmistrz Chocza Marian Wielgosik. A to właśnie władze samorządowe były inicjatorem zorganizowania takiej wystawy w Muzeum. Z kolei dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak zapowiedział, że otwierana ekspozycja zapoczątkowuje nowy cykl wystaw prezentujących poszczególne gminy Ziemi Pleszewskiej.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert orkiestry dętej z Chocza pod batutą Włodzimierza Mrozińskiego. Koncert na dziedzińcu Muzeum prowadziła Patrycja Woźniak-Konecka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu. Orkiestra zagrała najbardziej znane przeboje muzyki klasycznej, wojskowej i rozrywkowej, a swoje umiejętności wokalne zaprezentowała także solistka – Maria Dąbała.

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce GALERIA.

 

Kazimierzowskie miasto Chocz

wystawa

19 maja – 11 czerwca 2018

 

Top