Nowożytne fortyfikacje w Wielkopolsce

Ostatni w tym roku wykład w Muzeum Regionalnym wygłosił w czwartek, 16 grudnia 2021 r., prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – historyk specjalizujący się w historii wojskowości i fortyfikacji, który pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2016 sprawował funkcję Prorektora ds. studenckich UAM. Specjalizuje się w historii średniowiecza, wojskowości, fortyfikacji i harcerstwa. Od 1967 jest także instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Nowożytne fortyfikacje w Wielkopolsce” przedstawił kilka przykładów założeń obronnych z terenu Wielkopolski, które miały przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo. Chociaż, jak podkreślał, Wielkopolska w czasach nowożytnych nie była krainą, na której terytorium mogliśmy spotkać wiele przykładów zastosowania w praktyce fortyfikacyjnej rozwiązań zaliczanych do fortyfikacji bastionowych. Prelegent opowiadał o twierdzach w Międzyrzeczu, Drezdenku, Zbąszyniu i Brudzewie, a także omówił założenia obronne Rawicza i Leszna.

Wykład został zorganizowany we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski”.

 

 

 

 

Top