Nowy Rocznik Pleszewski

Podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego w kinie HEL odbyła się promocja najnowszego Rocznika Pleszewskiego. To już 18. numer Rocznika, który jest wydawany nieprzerwanie od 2002 roku, a od roku 2011 jego wydawcą jest Muzeum Regionalne w Pleszewie. Rocznik powstaje pod bacznym okiem zespołu redakcyjnego, w skład którego wchodzą: Arkadiusz Ptak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  Pleszew, Elżbieta Mielcarek – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz pracownicy Muzeum: Katarzyna Rutkowska i Witold Hajdasz.

Rocznik składa się z 4 rozdziałów: Miasto i Gmina w liczbach, Kalendarium, Artykuły oraz Odznaczeni i wyróżnieni.

Jak co roku do napisania artykułów zaproszonych zostało kilkunastu autorów, a przedstawiają się one następująco:

 1. Grzegorz Szczurek – Kurhany Grodziskiego Lasu.
 2. Beata Stragierowicz – O moim Dziadku – królu kurkowym. Wspomnienie o Stefanie Stragierowiczu.
 3. Krzysztof Czajka – „…i zasyłam wam mojum Potegrafium…” – okruchy przeszłości z pewnego albumu.
 4. Andrzej Szymański – Proces likwidacji powiatu pleszewskiego sfinalizowany w roku 1932.
 5. Michał Kaczmarek – Losy kapitana Edwarda Mamunowa.
 6. Tomasz Cieślak – Tajemnica śmierci Chrystiana von Jouanne z Baranówka.
 7. Maria Korzeniewska – Zauważyć niezauważalne…
 8. Dominik Wabiński – Na Maliniu był koniec wojny…
 9. Andrzej Szymański – Starania władz miasta Pleszewa w latach 1945-1955 o reaktywację powiatu pleszewskiego.
 10. Stanisław Jankowiak – Walka z analfabetyzmem w Pleszewie po II wojnie światowej.
 11. Stanisław Szurek – Centrala Nasienna w Pleszewie.
 12. Maria Korzeniewska – O źródłach patriotyzmu i o jego codzienności.
 13. Piotr Walkowski, Grzegorz Wysocki, Lidia Grzesiak-Ryszewska – Jubileusz 120-lecie istnienia samorządu rolniczego na ziemiach polskich. Jubileusz 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
 14. Andrzej Szymański – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pleszewie w latach 2010-2017.
 15. Witold Ulatowski, Ireneusz Stefaniak – Pleszewski Rok Św. Brata Alberta.
 16. Alicja Wojcieszak, Anna Sobiejewska – O historii Szkoły Rolniczej w Marszewie słów kilka …

Zapraszamy do lektury!

Rocznik Pleszewski 2017 można nabyć w Muzeum Regionalnym w cenie 20 złotych.

Fot. UMiG Pleszew, Iwona Wieruszewska

Top