Nowa odsłona Rocznika Pleszewskiego

Tegoroczny XI już numer Rocznika Pleszewskiego, którego promocja miała miejsce na Spotkaniu Noworocznym w piątek 28 stycznia 2011 r. w Domu Parafialnym im. Piotra Skargi w Pleszewie, jest sygnałem zmian, jakie zespół redakcyjny postanowił wprowadzić. Najbardziej widoczną jest zmiana koncepcji okładki, której autorką jest Iwona Wieruszewska. Jednak ambicją zespołu jest przede wszystkim wprowadzenie takich zmian, które spowodują, że Rocznik będzie jeszcze ciekawszy, a jego poziom naukowy będzie ciągle się powiększał. Zmiany w Roczniku zostały zapoczątkowane już we wcześniejszych numerach, kiedy to został wprowadzony rozdział dotyczący prac na powstającą monografią Pleszewa. Obecnie Rocznik Pleszewski składa się z pięciu rozdziałów: Miasto i Gmina w liczbach, Kalendarium, Artykuły, Z prac nad monografią Pleszewa oraz Odznaczeni i wyróżnieni. Nowa okładka, nowa jakość to dwa główne cele, którymi w swojej pracy nad bieżącym numerem kierował się zespół redakcyjny. Pierwszy został uznany za zrealizowany, potrzebne są tylko ewentualne zmiany kosmetyczne. Kwestia nowej jakości jest cały czas poddawana pracy zespołu. Wprowadzane są nowe pomysły redakcyjne, stale poszerzany jest krąg autorów, angażowane są różne instytucje i środowiska tak, aby była możliwość zaprezentowania szerokiego spektrum informacji o tym, co się dzieje, działo i będzie dziać na Ziemi Pleszewskiej. Nowa szata graficzna, zmieniony zespół redakcyjny, zwiększenie objętości oraz jakości Rocznika to również efekt zmiany wydawcy, którym od bieżącego numeru zostało Muzeum Regionalne w Pleszewie. Pracami redakcyjnymi zajmował się zespół w składzie: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Adam Staszak, Ewa Szpunt. Opracowania kalendarium podjęła się Renata Kramer. Rocznik Pleszewski można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 15 zł.Szczegóły są dostępne w zakładce Wydawnictwa.

Witold Hajdasz
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top