O historii rzemiosła i przemysłu w Wielkopolsce

„Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku” to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne w Pleszewie. Autorem publikacji jest dr Andrzej Szymański – prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz członek Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Książka jest efektem długoletniej pracy autora polegającej głównie na naukowej analizie dokumentów pochodzących z II połowy XVIII wieku, które obecnie znajdują się w państwowych archiwach. Ponad 700-stronicowa praca przedstawia strukturę ilościową, branżową i lokalizację rzemiosła i przemysłu miejskiego w Wielkopolsce w latach 1772-1793, a więc w Wielkopolsce okrojonej już I rozbiorem Polski. Jak na naukową publikację przystało, autor rozpoczyna od przedstawienia i scharakteryzowania źródeł wykorzystanych do swoich badań. Następnie nakreśla warunki panujące wówczas w Wielkopolsce: omawia strukturę terenu i warunki naturalne, lokalizację i rozmieszczenie lasów, łąk i pastwisk jako rynków surowcowych dla rozwoju rzemiosła i przemysłu, a także jej zasoby surowcowe. Główną część wydawnictwa stanowi jednak odtworzenie struktury i rozmieszczenia miejskiego rzemiosła i przemysłu w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, a więc analiza poszczególnych gałęzi rzemiosła i przemysłu: włókienniczego, rolno-spożywczego, skórzanego, drzewnego, metalowego, budowlano-ceramicznego, galanteryjnego, mydlarskiego, instrumentów muzycznych, drukarskiego, papierniczego, zajęć ogrodniczo-rybackich oraz rzemiosła i przemysłu o charakterze usługowym. Ponadto autor zajmuje się także współczynnikiem lokalizacji rzemiosła i przemysłu w miastach Wielkopolski drugiej połowy XVIII wieku. Całość jest ilustrowana danymi statystycznymi zebranymi w sumie w 43 tabelach. Praca jest tym cenniejsza, że ostatnie opracowanie dotyczące tego obszaru historiografii pochodzi sprzed 40 lat, a jego autorem jest Marian Szczepaniak.

Podczas uroczystej promocji książki w Muzeum Regionalnym autor przedstawił zebranym jej genezę, a także przybliżył nieco charakterystykę prac badawczych, które podjął, aby zobrazować wybrany temat. Dziękował także wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji.

„Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku” to już 31. pozycja na bogatej liście wydawnictw Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Warto wspomnieć, że jej autor, dr Andrzej Szymański, już wcześniej napisał kilka książek z tego katalogu: „Z 90-letnich tradycji śpiewaczych w Pleszewie. Koło Śpiewackie „Lutnia” (1986), „Absolwenci Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Pleszewie – nauce i sztuce polskiej” (1988), „Z dziejów 70 pułku piechoty” (1990), „Pleszew w XVIII wieku w świetle spisów pruskich” (1996) oraz „Hitlerowskie wysiedlenia Polaków z Ziemi Pleszewskiej i Jarocińskiej w latach 1939-1945” (2006).

Książkę można nabyć w Muzeum Regionalnym w Pleszewie w cenie 25 złotych.

 

Top