O odrodzeniu władzy w Pleszewie

W piątek 23 listopada 2018 r. w Muzeum Regionalnym wykład pt. „Odrodzenie polskiej władzy w Pleszewie w latach 1918 – 1919” wygłosił profesor Andrzej Gulczyński. W swoim wystąpieniu prelegent nawiązywał do nowej wystawy muzealnej – „Mocą prawa , nie siłą oręża”, której tematem są dzieje Sejmu Dzielnicowego. Wystawa została przygotowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego prezesem jest prof. Gulczyński. Wychodząc od założeń pracy organicznej śledziliśmy jej etapy, których zwieńczeniem miały być obrady Sejmu. Przedstawione zostały sylwetki delegatów z terenu ziemi pleszewskiej. Dużym i miłym zaskoczeniem dla wykładowcy była obecność na sali wnuczki delegata z Gołuchowa – Kaspra Kurki, pani Krystyny Tuczyńskiej. Profesor podkreślił, że Pleszew jest jednym z nielicznych miast, które uczciły pamięć Sejmu Dzielnicowego. Stosowna tablica znajduje się na murze pamięci przy pleszewskiej farze. Zdjęcia tej tablicy z nazwiskami pleszewskich delegatów znajdują się na wystawie, która prezentowana była m. in. w gmachu sejmu w Warszawie. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy otrzymali pamiątkę w postaci publikacji wydanej 30 lat temu przez Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne autorstwa Andrzeja Gulczyńskiego pt. „Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918 – 1919”.

Tekst: Adam Staszak

Foto: Iwona Wieruszewska

 

 

Top