Odkrycia w centrum miasta

Podczas prac remontowych na ul. Sienkiewicza natrafiono na wykopaliska w postaci kamiennych fundamentów, drewnianych pozostałości opłotowań lub zabudowań czy fragmentów studni. Prawdopodobnie pochodzą one z epoki nowożytnej, a być może nawet z końca średniowiecza. Dokładne datowanie będzie wymagało badań dendrochronologicznych. Odkrycia te są ważnym przyczynkiem do tworzenia obrazu miasta Pleszewa na przełomie średniowiecza i nowożytności.

Jeżeli chcecie znać szczegóły, oglądajcie filmik!
Polecamy!

 

 

 

 

 

 

Top