Ogłoszenie o projekcie, zaproszenie

Informujemy, że 27 października w Brzeziu odbędzie się  się Festiwal Pleszewska Pyra. W programie: potrawy z ziemniaka przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejski z Miasta i Gminy Pleszew – degustacja  oraz konkursy z nagrodami.  Impreza odbędzie się w plenerze – przy sali wiejskiej, a w razie niepogody wewnątrz sali wiejskiej. Wstęp wolny. Zapraszamy.

Celem organizacji festiwalu  jest rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, kultywowanie miejscowych tradycji związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa w tym tradycji, zwyczajów i obyczajów.

Festiwal odbędzie się  w ramach projektu pn. “Pleszewska pyra i tradycyjne jadło” dofinansowanemu z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Organizatorzy: LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” oraz Miasto i Gmina Pleszew.

 

 

 

 

 

Top