Otwarcie “TLENOWNI” w Czempiniu

W piątek, 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak wziął udział w uroczystości otwarcia Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA w Czempiniu.

Centrum „Tlenownia” mieści w sobie siedziby Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Izby Muzealnej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej itp., a na rewitalizację terenów poprzemysłowych Gmina Czempiń pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 14 mln złotych. Przed budynkiem centrum stanęła rzeźba przedstawiająca Antoniego Jezierskiego – przemysłowca, właściciela pierwszej wytwórni tlenu na ziemiach polskich i zasłużonego czempinianina.

Antoni Jezierski urodził się w Pleszewie w 1879 r. jako ostatnie, ósme dziecko miejscowego przemysłowca Ignacego Jezierskiego – założyciela warsztatu ślusarskiego, którego spuścizną jest dziś firma FAMOT – czołowy producent obrabiarek. W odsłonięciu rzeźby uczestniczyła prawnuczka czempińskiego przedsiębiorcy Małgorzata Farnik, a także marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Warto dodać, że pomnik powstał w pleszewskiej pracowni odlewniczej Barbary i Juliusza Kwiecińskich.

 

 

 

 

 

 

Top