Pleszew 1912

18 października 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się otwarcie wystawy pt. „Pleszew 1912”. Ekspozycja zawiera fotografie, a także foldery reklamowe firm, które brały udział w Wystawie Przemysłowej zorganizowanej w Pleszewie w 1912 roku. Powstała więc z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia tegoż wydarzenia. Wystawy Przemysłowe organizowane były w Pleszewie już w II połowie XIX wieku jednak do dzisiaj nie zachowały się żadne szczegółowe informacje na ich temat. Pozostałością po Wystawie w 1912 r. jest, znajdujący się w zbiorach Muzeum, przewodnik przedstawiający branże i wystawców, którzy w niej uczestniczyli. W wystawie wzięło udział 145 wystawców w 12 działach specjalistycznych. Firmy prezentujące swoje wyroby pochodziły z terenu całego zaboru pruskiego. Z firm pleszewskich możemy tu wymienić takie jak: Cichocki M. – destylacja i fabryka likworów; Gajewski Michał – mistrz koszykarski; Jezierski W. i Sp. – fabryka maszyn; Ligęziński Feliks – mistrz blacharski i dekarski; Magnuszewski Jan – mistrz szewski; Nowicki Konrad – fabryka wozów i pojazdów; Radomski Bolesław – zakład ogrodniczy; Rebelka Wacław – przedsiębiorca melioracyjny; Samulska A. – handel kwiatów, zabawek, księgarnia; Sobczyński Józef – mistrz kotlarski. Nad organizacją wystawy czuwał Zarząd na czele z Sewerynem Samulskim jako prezesem, Franciszkiem Gdeczykiem jako skarbnikiem i Stanisławem Mockiem z funkcją sekretarza. Ponadto ukonstytuowało się 9-osobowe Prezydium i 19-osobowy Komitet Wystawy, który został pokazany na okolicznościowej fotografii.

Podczas otwarcia kurator wystawy, kustosz Witold Hajdasz podkreślał, że Wystawa Przemysłowa w 1912 r. była ważnym wydarzeniem ekonomicznym w skali całego kraju, świadczącym nie tylko o postępie i rozwoju pleszewskiego przemysłu i handlu, ale także o zwartym i silnym społeczeństwie, potrafiącym wspólnie działać, organizować, a przez to także walczyć o swoją narodowość. Tak wielkie przedsięwzięcie miało bowiem miejsce w Pleszewie w czasach zaborów, a więc kiedy urząd burmistrza sprawował Niemiec, a wśród 5 członków magistratu był tylko jeden katolik.

Zdjęcia z otwarcia wystawy do obejrzenia w zakładce Galeria.

 

Pleszew 1912

wystawa październik – grudzień 2012

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz

Top