Pleszew w Poznaniu

W czwartek, 5 kwietnia 2018 r. w Collegium Maius UAM przy ul. Fredry w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Pleszewian mieszkających obecnie w Poznaniu. To już tradycja, gdyż spotkanie osób pochodzących z Pleszewa zorganizowane zostało już po raz czwarty. Tym razem gospodarzem był prof. Tomasz Mizerkiewicz – rodowity pleszewianin, a obecnie Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przybyłych gości powitał w Sali Mickiewicza Collegium Maius prof. Tomasz Mizerkiewicz, a następnie, także pleszewianin prof. Bronisław Marciniak – Rektor UAM w latach 2008-2016 oraz władze samorządowe w osobach Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusza Ptaka i Wicestarosty Pleszewskiego Urszuli Balickiej. Jak co roku zaprezentowany został film pokazujący wydarzenia mające miejsce w Pleszewie i okolicach w roku 2017, a także film przedstawiający zawartość treściową Rocznika Pleszewskiego 2017. Swoje wystąpienie miał kolejny pleszewianin – prof. Andrzej Gulczyński, który przybliżył ciekawą historię budynku Collegium – dawnej siedziby Komisji Kolonizacyjnej. Z kolei o projekcie pn. „Życiorysy lokalne”, realizowanym m.in. we współpracy z pleszewskim LO, opowiedzieli zebranym pracownicy naukowi Wydziału w niego zaangażowani: dr hab. Jerzy Borowczyk i dr Krzysztof Skibski.

Przed zakończeniem spotkania był czas na zwiedzanie budynku Collegium Maius, po którym oprowadzali pracownicy Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia okolicznościowej wystawy w holu Collegium, podejmującej temat Polskiego Sejmu Dzielnicowego i przygotowanej przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wystawa zawierała również akcenty pleszewskie m.in. prezentując sylwetkę Anny Suchockiej – jedynej kobiety-delegatki z powiatu pleszewskiego na obrady Sejmu czy ks. Kazimierza Niesiołowskiego. Tradycyjnie także można było nabyć wydawnictwa regionalne na zorganizowanym przez Muzeum Regionalne stoisku.

Fot. T. Wojtala (Starostwo Powiatowe w Pleszewie)

 

Top