“Pleszew w starej Pocztówce do roku 1945”

27 XI 2001 – 23 III 2002
scenariusz: Jerzy Szpunt 

Ekspozycja: 196 pocztówek, głównie z kolekcji Marka Marciniaka uzupełniona zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, zbiorami osób prywatnych i Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Kolekcję otwiera najstarsza znana pleszewska pocztówka z datą korespondencji z kwietnia 1899r., po pocztówki wydawców niemieckich z lat 1940 – 1945. Wystawie towarzyszy obszerny katalog – kolejna publikacja Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Top