Pleszewianie z Janem Pawłem II

Dwie ważne rocznice: 30. wyboru Karola Wojtyły na Papieża i 5. ustanowienia Jana Pawła II Honorowym Obywatelem Pleszewa dały asumpt do zorganizowania w Muzeum Regionalnym wystawy pt. „Pleszewianie z Janem Pawłem II”. Ekspozycja powstała z pomocą mieszkańców Pleszewa, którzy udostępnili materiały. Otwarcie odbyło się 17 października 2008 r. Obok fotografii Pleszewian z Janem Pawłem II można na wystawie zobaczyć oryginalną Piuskę Papieża, którą udostępnił Andrzej Gulczyński oraz stułę, w której Jan Paweł II poświęcił Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu. Wystawa przypomina również jedyną na świecie sytuację z sadzeniem drzewa i sypaniem ziemi pod drzewo przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II. Ojciec Święty kilkakrotnie asystował przy sadzeniu drzew z okazji jego wizyt na różnych kontynentach (Brazylia, Izrael, Jordania), ale ziemię pod drzewo osobiście sypał tylko podczas pielgrzymki w Kaliszu. Symboliczna misa z ziemią i łopatką, którą Jan Paweł II użył przy sadzeniu drzewa w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu, została przekazana przez Jan Klauzę. Eksponat na co dzień znajduje się w Muzeum Tradycji Bractw Kurkowych w Słupi koło Jarocina. Poza tym na wystawie znalazł się także obraz, który otrzymała ambasador RP Hanna Suchocka od osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II ks. prałata Mieczysława Mokrzyckiego. Wystawę w Muzeum Regionalnym można oglądać do 15 grudnia.

 

Pleszewianie z Janem Pawłem II

wystawa październik – grudzień 2008

kurator wystawy: kustosz Witold Hajdasz


Iwona Wieruszewska

Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top