Pleszewski wieczór w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk

W środę 28 stycznia 2015 r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu odbyło się niezwykłe spotkanie poświęcone prezentacji Pleszewa i powiatu pleszewskiego. „Wielkopolskie miasta i powiaty” to cykl spotkań zainicjowanych przez PTPN służących prezentacji wielkopolskich miast i powiatów. Pleszew, jako pierwsze wielkopolskie miasto, stał się „bohaterem” takiego spotkania. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Andrzej Gulczyński – pleszewianin, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM, przewodniczący Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie, koordynator prac nad nową, interdyscyplinarną monografią Pleszewa i od niedawna prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego idea spotkała się z aprobatą pleszewskich władz i dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Muzeum Regionalnego w Pleszewie udało się ją urzeczywistnić.

Honorowymi gośćmi spotkania byli znamienici pleszewianie: prof. Hanna Suchocka – premier polskiego rządu w latach 1992-1993, a ostatnio ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz prof. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licznie przybyli także przedstawiciele świata nauki m.in. naukowcy biorący udział w badaniach do nowej monografii Pleszewa. Pleszewskie władze samorządowe reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak oraz Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki. Ponad 100-osobową publiczność stanowiły osoby wywodzące się z Pleszewa, a obecnie mieszkające w Poznaniu.

Po powitaniu przybyłych gości prof. Andrzej Gulczyński wprowadził słuchaczy w historię i specyfikę działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które istnieje w Poznaniu od 1857 roku. Następnie przed publicznością zaprezentowała się pianistka Maria Rutkowska, również z pochodzenia pleszewianka, a obecnie wykładowca na poznańskiej Akademii Muzycznej. Wykonała Polonez A-dur op. 40 nr 1 oraz Walc a-moll op. posth. Fryderyka Chopina, który zadedykowała prof. Hannie Suchockiej. Ten sam utwór wykonywała bowiem w 1994 r. jako 10-letnia uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia podczas koncertu z okazji 100-lecia Apteki pod Orłem prowadzonej przez państwa Suchockich przy Placu Kościelnym w Pleszewie.

Po krótkim przerywniku muzycznym przyszedł czas na wystąpienia. Pierwszym prelegentem był Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek. Jego wystąpienie pt. „Pleszew – miasto otwarte” zawierało przede wszystkim prezentację inicjatyw i działań podejmowanych przez Miasto i Gminę Pleszew w dziedzinie kultury i sportu. Wspominał m.in. o działalności 4 pleszewskich muzeów czy wydawnictwach powstałych w ostatnim czasie. Gorąco zapraszał przybyłych do odwiedzenia Pleszewa i jego atrakcji kulturalnych.

Następnie swoje wystąpienie zatytułowane „Powiat Pleszewski jest po drodze” wygłosił Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. Przybliżył zebranym główne atrakcje turystyczne powiatu i inne inicjatywy podejmowane przez samorząd powiatowy. Podobnie jak jego przedmówca, skierował także serdeczne zaproszenie do zwiedzania i odkrywania piękna powiatu pleszewskiego.

W dalszej części spotkania głos zabrali autorzy najnowszych książek o Pleszewie i powiecie. Adam Kozak – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM przedstawił efekty swoich najnowszych badań nad pleszewską księgą radziecką z lat 1458-1519, która znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Zapiski z księgi są świadectwem działalności pleszewskiej rady miejskiej. Wydanie książki jest zwieńczeniem kilkuletniej, tytanicznej wręcz pracy podjętej przez jej autora. Na spotkaniu publikacja trafiła do szerszego grona odbiorców.

Z kolei dr Maciej Kowalczyk opowiadał o swojej książce pt. „Powiat Pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych”. Przybliżył w niej pierwsze stulecie funkcjonowania powiatu pleszewskiego: od jego utworzenia w 1818 roku, aż do likwidacji w 1932 roku.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja pod hasłem „Nasz Pleszew”. Poprowadzili ją wspólnie prof. Hanna Suchocka i prof. Bronisław Marciniak. Chętnie podzielili się swoimi wspomnieniami z Pleszewa, przywołując m.in. nazwiska nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Zgodnie podkreślali, że czują się pleszewianami, a miasto to ma w ich sercu specjalne miejsce. Do dyskusji włączyło się kilku uczestników spotkania, dzieląc się z pozostałymi swoimi refleksjami i uwagami na temat naszego miasta.

Poznańskiemu spotkaniu towarzyszyła wystawa plesevianów pochodzących ze zbiorów PTPN oraz sprzedaż publikacji wydanych przez Towarzystwo i najnowszych pleszewskich wydawnictw: „Pleszew w PRL-u”, „Imaginacje i transformacje. Pleszew 1989-2014”, „Rocznik Pleszewski 2013”, „Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym 1918-1939”, „Dzieje miejscowości Brzezie w świetle źródeł”, „Powiat Pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych”, „Niezwykła przyroda Powiatu Pleszewskiego” i „BOCIUN. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)”.

Przypomnijmy, że już wcześniej, z inicjatywy Muzeum organizowane były spotkania dla pleszewian mieszkających w Poznaniu. W 2009 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się promocja albumu „Wędrówki po dawnym Pleszewie”, a rok później w Bibliotece Raczyńskich promowane były „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”. Obie imprezy, podobnie jak tegoroczna, spotkały się z dużym zainteresowaniem osób wywodzących się z Pleszewa, co potwierdza tezę, że taka inicjatywa ma szansę powodzenia w przyszłośc

 

 

Top