Prawosławie a Rosja

„Prawosławie a Rosja” to tytuł prelekcji, która odbyła się 4 marca 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Wygłosił ją dr Bartłomiej Garczyk – adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Garczyk opowiedział zebranym o początkach chrześcijaństwa na Rusi, o okolicznościach chrztu Rusi w 988 r., a także przedstawił w ujęciu historycznym rozwój prawosławia w okresach rządów poszczególnych władców. Ponadto dzielił się swoimi wrażeniami z odbytej niedawno podróży do Rosji i na Ukrainę, prezentując szereg zdjęć podczas niej zrobionych. Nie zabrakło również komentarza na temat obecnej sytuacji prawosławia w Rosji i na Ukrainie. Dyrektor Muzeum Adam Staszak podziękował prelegentowi za wystąpienie, wręczając mu najnowsze muzealne wydawnictwa: „Wędrówki po dawnym Pleszewie”, „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej” oraz Rocznik Pleszewski 2010. W wykładzie wzięli także udział członkowie Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Katarzyna Rutkowska
Muzeum Regionalne w Pleszewie

Top