Prezentacja pomnika

W Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się prezentacja pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich, który stanie na pleszewskim Rynku w listopadzie tego roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew Marianem Adamkiem oraz jego Zastępcą Arkadiuszem Ptakiem. Spotkanie rozpoczęła krótka prelekcja pt. „Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim”, którą wygłosił historyk Janusz Waliszewski – przewodniczący pleszewskiego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Następnie głos zabrał Grzegorz Godawa – artysta rzeźbiarz, który jest autorem projektu pomnika. Pomnik przedstawia dwie postaci: powstańca szykującego się do wyruszenia w bój i dopinającego szablę oraz żegnającego go syna, który wręcza ojcu ryngraf. Obie postaci posadowione będą na płycie ze stylizowanym brukiem, która zostanie wmontowana w powierzchnię Rynku. Umieszczony zostanie także napis:

„Nikt im iść nie kazał … poszli – bo tak chcieli”

Pleszewianom walczącym w zwycięskim

Powstaniu Wielkopolskim

Mieszkańcy Ziemi Pleszewskiej

1918-2018

Pomnik stanie we wschodniej części płyty Rynku, vis-à-vis pomnika Przemysła II.

Na zakończenie spotkania Zastępca Burmistrza Arkadiusz Ptak zaapelował o dokonywanie wpłat na specjalnie utworzone konto bankowe Muzeum Regionalnego, na którym gromadzone będą środki finansowe na budowę pomnika. Podkreślał, że pomnik ma być darem mieszkańców Ziemi Pleszewskiej w 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, dlatego liczy na zaangażowanie całego społeczeństwa w to przedsięwzięcie.

Wpłat można dokonywać na konto:

Muzeum Regionalne w Pleszewie

BS Pleszew  nr konta 23 8407 0003 0019 1375 2000 0008

„Zbiórka na budowę pomnika z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego”

Top